Zij reden op bokken

Interactief muzikaal theaterspektakel (16+) in een productie van vzw schrijverscollectief de Scriptomanen

We bevinden ons ergens in Limburg, waar een troep komedianten een spel speelt ter stichting, lering en vermaak, met als thema: de Bokkenrijders. Wat was er toch aan de hand in die tweede helft van de achttiende eeuw? Het waren tijden van revolte en revolutie, van bijgeloof en Verlichting, van benden met sprekende namen: de Bende van Bakeland in West-Vlaanderen, de Bende van Jan de Lichte in Oost-Vlaanderen… En in Limburg waren zogenaamde “bokkenrijders” actief. Gedreven door sociale wantoestanden, breken enkele armoezaaiers in bij een rijke boer. Het volk noemt hen “bokkenrijders”, omdat zij dankzij hun pact met de Duivel op bokken door de lucht vliegen. Waar begint de waarheid, waar de legende? De bokkenrijders worden opgepakt en na meedogenloze martelingen bekennen ze ook misdaden die ze niet gepleegd hebben en noemen ze heel wat onschuldige medeplichtigen. Verdienen ze de vrijspraak of de doodstraf?

Dit interactief muzikaal en historisch evocatief theaterspektakel is van de hand van Dirk Dobbeleers met liedteksten van Patrick Bernauw. Het werd op muziek gezet door Fernand Bernauw en Yves Bondue. 

De productie ging in maart 2004 in première in Theatercafé ‘t Schuurtje bij Hasselt en maakte een tournee door Limburg dankzij de subsidiëring van de Culturele Raad van de provincie Limburg.

Acteurs: Ann De Vuyst, Anton Cogen, Marcel Baptist, Yves Bondue/Dirk Dobbeleers