Het proces Philippus Mertens

Een Bokkenrijder berecht in Antwerpen

De bokkenrijders vormen al eeuwenlang het onderwerp van historische studies. Ten onrechte ziet men in de bokkenrijders weldoeners die stelen van de rijken om de buit te verdelen onder de armen. Het is ook geen duizendkoppige bende die geleid wordt door enkele ‘welgestelden’ met als doel het gezag omver te werpen.

Bokkenrijders is de verzamelnaam voor de misdaad die tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw Belgisch en Nederlands Limburg teisterde. Een van die misdadigers was Philippus Mertens. Toen de Limburgse grond te heet werd onder zijn voeten, vluchtte hij naar Antwerpen.

Het proces Philippus Mertens werd vaak vermeld in de geschiedschrijving over de bokkenrijders. Voor de eerste keer worden de duizend folio’s volledig en chronologisch onder de loep genomen.

We volgen Philippus Mertens in zijn strijd tegen het gerecht, een ongelijke strijd. Hij wordt onmenselijk zwaar en lang gefolterd.

Is Mertens schuldig of niet? Schreef hij brandbrieven, stichtte hij brand en vermoordde hij het Hollandse echtpaar Mathourné? Legde Mertens een godlasterende eed af, het typische kenmerk van de bokkenrijders?

Wordt Philipus Mertens vandaag, meer dan 200 jaar later, ontmaskerd aan de hand van een modern grafologisch onderzoek?

Uitgegeven in 2005 door devries-Brouwers

Kostprijs: 24,5 euro te verkrijgen bij de auteur: dirk.dobbeleers@telenet.be  

Voor meer informatie over de stadswandeling waarin kennisgemaakt wordt met het verhaal Mertens en met de locaties die een rol spelen in het Antwerpse verhaal: zie rubriek: “Ik kom naar je toe – Stadswandelingen”.

Het proces Philippus Mertens

Katelijne – vzw Aan ’t Scheld:
‘Het is een door en door historisch boek dat de aandachtige lezer(es) niet alleen een verrassend beeld geeft van de rechtsgang in onze contreien op het einde van de 18de eeuw maar ook van het leven in een stad als Antwerpen…’

Christian Van de Wal- afstammeling van de bokkenrijders en Erevoorzitter van het Bokkenrijdersgenootschap:
Ik las reeds het grootste deel: zeer boeiend geschreven!

Staf Schoeters – 31 december 2006 – Copyright (c) Vlabin-VBC
Een knap staaltje juridische archeologie aan de hand van dossiers begraven onder het stof van de geschiedenis. De historische plaatsen van delict worden bovendien fotografisch vergeleken met de huidige locaties.