Toneel met kinderen

“Toneel met Kinderen” wil een praktische handleiding zijn voor iedereen die in Vlaanderen of in Nederland met kinderen toneel wil spelen. Het boek richt zich zowel tot scholen, toneelgezelschappen en jeugdbewegingen die al enige ervaring in het toneelspelen met kinderen hebben, als tot hen die voor het eerst een toneelstuk op de planken willen brengen.

Het boek geeft antwoord op concrete vragen. Hoe begeleid je een (grote) groep kinderen? Waar kan je terecht om toneelstukken te kiezen? Hoe zit het met de taakverdeling en het repetitieschema? Wat komt er op financieel vlak allemaal bij kijken? Hoe kunnen zwakkere en minder creatieve kinderen toch aan bod komen?

Je kunt “Toneel met Kinderen” in één ruk uitlezen, maar je kunt het ook als handleiding gebruiken. Problemen met de belichting? In hoofdstuk 8 vind je het antwoord. Op zoek naar nuttige toneeladressen in Vlaanderen of Nederland? Kijk eens naar hoofdstuk 16. Het boek bevat verder enkele interessante interviews met specialisten ter zake en het heeft ook een bijlage waarin bekeken wordt in hoeverre toneelprojecten aansluiten bij de gangbare leerinhouden.

Kortom, met dit boek achter de hand wordt toneelspelen met kinderen wel zeer aantrekkelijk!

Uitgegeven bij Abimo

Kostprijs: 12 euro